Inloggen voor privé menu's toegankelijk met een account !
Account aanvragen aan de webmaster via CONTACT formulier.


LOGIN       LOGOUT

HOME
 

Welkom op de website van
VRIENDSCHAP en VERDRAAGZAAMHEID


      Meer en meer is er een noodzaak om met moderne technologie de communicatie te bevorderen. Daarom werd deze website aangemaakt voor de bezoekers die eerlijkheid, vriendschap en verdraagzaamheid, hoog in het vaandel dragen . Als webmaster is het mij een groot genoegen U deze website aan te bieden. Op deze manier kan belangrijke informatie bezorgd worden die snel kan geraadpleegd worden.

      Deze website is gemaakt met drupal 7 en Internet Explorer en staat op het internet sinds 18 maart 2014 omdat het Coördinatie en Informatie Center Probus Belgium beslist had de Probus Belgium drupal "multi-sites-configuration" te verwijderen en te vervangen door een joomla "single-site-configuration". Hierdoor werden alle (meer dan 100) Probus clubwebsites van het internet geveegd.

      Daarom worden, zoals destijds en verder op deze website uitvoerig uiteen gezet, nu ook voor Probus clubs website instructies gemaakt, die nu ook op deze website ter beschikking staan. Bovendien, zullen website-verantwoordelijken van Probus clubs, die met drupal werken of willen werken, op mijn steun kunnen rekenen. Meer informatie, via menu: ICT CORNER of klik op:Ter informatie: enkele clubs hebben deze weg al gevolgd:

             Deze website bevat ook privé informatie. Informatie die zichtbaar kan worden mits inloggen.

             Er zijn mededelingen van het Probus Belgium C.I.C. die misleidend zijn en onwaarheden bevatten en opnieuw de betrokken Probus leden kwetsen. De functies toegewezen aan de Probus Belgium nationale coördinator en de Probus Belgium regionale coördinatoren zijn beperkt tot een : Coördinatie en Informatie Center.

             Door “epistels” kan men de waarheid misschien recht zetten omdat pogingen om deze onenigheid met een dialoog in vriendschap en verdraagzaamheid op te lossen, tot heden nooit werden aanvaard. Integendeel, men gebruikt liever gerechtelijke bedreigingen en pogingen om iemand uit de Probus vereniging te verwijderen .

             In deze chaos waar Probus websites het middelpunt waren en nog zijn, hebben “epistels” met rechtzettingen de volledige waarde van het verhaal niet kunnen brengen. Omwille van het volume kan om praktische redenen een massa waardevolle informatie niet bijgevoegd worden. Dit is nu opgelost en de apocalyps van de Probus websites staat nu te lezen op deze website. Onnodig om nog “epistels” te verzenden.

Om een inlog account te bekomen klik op:      Alvorens verder te gaan met het lezen van het "APOCALYPS: PROBUS WEBSITES" noteer de wettelijke bescherming over auteursrechten. Klik op volgend woord:

AUTEURSRECHTEN

      Computer verslagen en/of presentaties worden in een aparte wet van 30 juni 1994, als gevolg van een omzetting in het Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computer presentaties, gelijkgeschakeld met literaire werken.

      Maken van kopieën en/of verder verdelen, zelfs een gedeelte van deze verslagen/presentaties, zonder geschreven toelating van de auteur, is verboden door de wet. Overtreders zullen wettelijk vervolgd worden. Door in te loggen, aanvaardt de gebruiker er de auteursrechten van.

NOTA: Deze presentatie kan na inloggen volledig gelezen worden. Indien noodzakelijk, vraag een account aan :
Laatste aanpassing: 15-12-2018