Inloggen voor privé menu's toegankelijk met een account !
Account aanvragen aan de webmaster via CONTACT formulier.


LOGIN       LOGOUT

APOCALYPSApocalyps: Probus websites

       De Apocalyps: "Probus websites" bestaat uit 8 onderdelen. Er zijn veel documenten die de waarheid van het verhaal bijstaan. Daar zijn er nog veel meer die kunnen opgenomen worden indien nodig.

       Het aanmaken van deze private website vind zijn oorsprong omdat Probus leden en alle Probus C.I.C. coördinatoren de waarheid niet of onvolledig of niet willen kennen van de onrechtvaardige manier de Probus Belgium C.I.C. coördinatoren handelen op een eerzuchtige dictatoriale manier. De aanvraag om mij uit te sluiten uit Probus in 2018 door de Probus Belgium nationale coördinator, heeft de "druppel" van de emmer in verband met de "multi-sites-configuration" Probus Belgium "drupal" website doen overlopen.

       Het verplicht mij om opnieuw te reageren. Probus leden mogen de waarheid kennen, hoe negatief deze ook mag zijn. Ik hoop dat alle personen betrokken in deze apocalyps beseffen dat oneerlijkheid niet past in een vereniging van vriendschap en verdraagzaamheid.

Wie doet er wat aan om dat te vermijden in de toekomst ???


AUTEURSRECHTEN

      Computer verslagen en/of presentaties worden in een aparte wet van 30 juni 1994, als gevolg van een omzetting in het Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computer presentaties, gelijkgeschakeld met literaire werken.

      Maken van kopieën en/of verder verdelen, zelfs een gedeelte van deze verslagen/presentaties, zonder geschreven toelating van de auteur, is verboden door de wet. Overtreders zullen wettelijk vervolgd worden. Door in te loggen, aanvaardt de gebruiker er de auteursrechten van.

NOTA: Deze presentatie kan na inloggen volledig gelezen worden. Indien noodzakelijk, vraag een account aan :

Apocalyps 1: Promoten van websites.


Apocalyps 2: Promoten van Franse golfsport.


Apocalyps 3: De waarheid verloochenen.


Apocalyps 4: Ontstaan van Probus Belgium website.


Apocalyps 5: Probus Belgium websites glorie jaren.


Apolcalyps 6: Probus Belgium websites ondergang.


Apocalyps 7: Valse hoop en gerechtelijk bedreigingen.


Apocalyps 8: Probus Leuven Vesalius huishoudelijk reglement.

Een kortere samenvatting is te lezen kan op:
AmazingCounters.com